Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.

TERMES I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC

Aquest és un lloc web (www.xixona.es) que l’Ajuntament posa a disposició dels ciutadans d’aquest municipi i de totes les persones usuàries d’Internet. L’objectiu és subministrar un servei i donar informació als usuaris, així com projectar i donar a conèixer la nostra ciutat i la seua activitat.

Tots els drets estan reservats. No es permet la modificació de la web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquesta web no substitueix l’obligació de publicar els documents en diaris i butlletins oficials quan calga, l’edició dels quals és l’instrument que en dóna fe del contingut.

Aquest Ajuntament no és responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que provinga d’altres persones, físiques o jurídiques, i que conste en el lloc web o a la qual es remeta a partir d’enllaços i altres sistemes.

Aquest Ajuntament no es fa responsable de l’ús de la informació continguda per terceres persones o entitats, qui s’hauran d’atenir als advertiments que consten per a determinats documents i aplicatius.

Aquest Ajuntament no garanteix que la web i el servidor estiguen lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Aquest Ajuntament es reserva el dret a modificar i ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d’aquest lloc web en qualsevol moment i sense avís previ.

L’interés d’aquest Ajuntament és que aquest lloc web funcione amb la màxima eficàcia i complisca la finalitat per a la qual ha estat creat i es manté, a tal fi posarà tots els mitjans raonables per a aconseguir-ho, però, no se’n responsabilitza de possibles disfuncions o anomalies en el funcionament.

Aquest Ajuntament podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina web i, per tant, aconsella que es consulten amb una periodicitat raonable per si es produïren canvis.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació dels termes i condicions continguts.

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, queixa, etc., es pot utilitzar la bústia de suggeriments d’aquesta web.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS I POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per favor, llegisca atentament aquestes condicions d’ús abans d’utilitzar aquest lloc web. La utilització d’aquest lloc web suposa que la persona usuària reconeix implícitament que accepta les condicions. Si no hi està d’acord o té qualsevol dubte, li preguem que no es registre ni que utilitze aquest lloc web.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta pàgina web té com a propòsit principal informar i facilitar la informació als ciutadans i ciutadanes del nostre municipi.

Aquest Ajuntament assumeix les obligacions legals en matèria de protecció de dades de caràcter personal, especialment pel que fa a:

  • L’existència de fitxers o tractaments amb dades de caràcter personal.
  • La finalitat de l’arreplega de dades.
  • Els destinataris o destinatàries de la informació.
  • El caràcter facultatiu o obligatori de les preguntes que fem.
  • Les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les.
  • La possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i posició.
  • La identitat i direcció de la persona responsable del tractament o, si és el cas, del representant.

El desig d’aquest Ajuntament és que l’usuari o usuària compte amb la informació adequada per a decidir de forma expressa, lliure i voluntària, si desitja facilitar les seues dades en la forma que es requereix.

En aquest sentit s’informa als usuaris que les seues dades seran incorporades a un fitxer automatitzat, el responsable del qual és aquest Ajuntament.

Tret que s’indique el contrari en cada cas, les dades que s’arrepleguen en els formularis són necessàries i obligatòries per a poder accedir i prestar els serveis establits en la web. Els usuaris han d’omplir els formularis amb dades veritables, exactes i completes, i han de respondre dels danys i perjuís que puguen ocasionar en el cas que s’òmpliguen defectuosament amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

L’Ajuntament té el compromís d’adoptar els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent, per a la qual cosa s’instal·laran les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o altres riscos possibles. Així mateix l’Ajuntament s’obliga a complir l’obligació de secret respecte de les dades contingudes en els fitxers automatitzats establits en la legislació vigent.

La persona usuària, o el seu representant, podran exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, d’oposició, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la resta de normatives aplicables a l’efecte, dirigint una comunicació escrita per via electrònica.

La nostra preocupació prioritària és la seguretat de l’emmagatzemament de les dades personals identificadores de l’usuari o usuària. Posem una gran atenció en transmetre les dades des de l’ordinador de l’usuari als nostres servidors.

Només el personal empleat hi té accés per accedir a les dades dels usuaris per tal de fer el seu treball. Qualsevol persona empleada que viole les nostres polítiques de protecció de dades i de seguretat estarà subjecta a accions disciplinàries.

Finalment es recomana que en el cas que la persona usuària no estiga utilitzant un ordinador propi, no oblide tancar la sessió abans d’eixir de la web municipal ni tancar el seu navegador quan haja acabat la navegació, a fi d’assegurar que ningú puga accedir a les dades personals ni a la correspondència de l’usuari o usuària, en el cas que l’ordinador siga accessible a terceres persones, si el comparteix amb d’altres o si utilitza un ordinador en un local públic com una biblioteca o un “Internet café”.

ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS

Si utilitza aquesta web, assumim que la persona usuària ha llegit aquest document cuidadosament i que ha entès i n’ha seguit els consells. En el cas que no hi estiga d’acord amb la política de protecció de dades o amb els consells que es donen, per favor no utilitze la nostra pàgina web. Ens reservem el dret a modificar la present condició d’ús quan així ho considerem. Si la persona usuària continua usant aquesta o altres webs de l’Ajuntament, després d’haver introduït aquests canvis0, implicarà que els accepta totalment.