Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.
Les més visitades
1506587245627_folletoespartalA4.jpg

Parc Empresarial "L'Espartal III"

La comercialització de les parcel·les de sòl industrial disponibles al Parc Empresarial "L'Espartal III" de Xixona (Alacant) es regeixen pels Plecs de condicions als quals poden accedir des del link http://www.sepiva.es/parques/espartal_iii

Els plecs recullen les modalitats de venda amb abonament total del preu o amb pagament ajornat, el dret de superfície i l'arrendament "Ad aedificandum" per a l'adquisició de les parcel·les de sòl industrial.

La forma d'adjudicació de les parcel·les és mitjançant concurs.

Els preus establerts per a les parcel·les, segons taxació de perit independent, són de 46,08 € / m2

Entre els criteris per avaluar les solucions presentades es tindrà en compte la creació de llocs de treball i el manteniment d'ocupació, la integració de personal treballador amb diversitat funcional, així com la creació d'ocupació d'empreses d'economia solidària, comerç just, cooperatives i associacions de caràcter social.

També es valorarà l'import de la inversió a realitzar, la prestació de serveis complementaris que afavoreixin la resta d'empreses instal·lades al parc empresarial, la reubicació d'indústries existents en nuclis de població i la inversió projectada en R + D + I

Terminis de presentació sol·licituds

Els plecs contemplen fins a sis terminis per a la presentació de les sol·licituds.

PRIMER TERMINI:     del 09 de maig de 2017 a l'3 juliol 2017.
SEGON TERMINI:      del 4 juliol 2017 a setembre 4, 2017.
TERCER TERMINI:    del 5 setembre 2017 a novembre 3, 2017.
QUART TERMINI:      del 6 novembre 2017 al 02 de Gener de 2018.
CINQUÈ TERMINI:    del 3 gener 2018 al 2 març 2018.
SISÈ TERMINI:           del 5 març 2018 a maig 3, 2018.

Les sol·licituds es poden presentar al Registre General de l'IVACE oa l'Ajuntament d'Utiel.

Per obtenir més informació, els sol·licitants podran dirigir-se al Servei de Promoció Industrial de IVACE-PARCS EMPRESARIALS, bé telefònicament: 961209626, bé via fax al número: 961247900, o bé mitjançant correu electrònic a l'adreça: promocion.ivace@gva.es

Podran participar en el procés de selecció aquelles empreses i / o empresaris que pretenguin desenvolupar qualsevol de les activitats industrials o serveis permesos i que compleixin amb els requisits establerts en el plec.

Comparteix:

Documents
Cercar