Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.
Les més visitades
Regidories relacionades
1547465470324_logo IVACE.png

AJUDA ATORGADA PEL IVACE PER A LA MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE XIXONA

DINS EL PROGRAMA DE MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUTURAS I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

L'Ajuntament de Xixona (Alacant) en la seva aposta pel creixement del teixit industrial del municipi vol millorar i modernitzar les 7 zones industrials existents actualment al voltant d'1 milió de m2 de sòl.

L'import total de les actuacions previstes en els diferents polígons és de 2.235.000 €, que permetrà actuar durant el 2018 i 2019 a:
• L'arribada de la fibra òptica a les empreses.
• La substitució dels fanals per altres amb sistema LED.
• La instal·lació d'un sistema de videovigilància a les entrades i sortides dels polígons.
• La creació d'una pàgina web específica www.industriaxixona.com.
• L'habilitació de carrils bici a l'interior dels polígons.
• La senyalització horitzontal i vertical.
• L'ampliació de l'enllumenat mitjançant fanals solars.
• La millora de zones verdes.
• L'ampliació i renovació de paviments.
• Les millores en la xarxa d'aigua.
• L'estabilització de talussos.
• La millora en els accessos als polígons.

El IVACE ha concedit a l'Excm. Ajuntament de Xixona una subvenció de 1.872.000 €, el que representa el 83,75% del total.
Durant 2018 s'han realitzat els diferents projectes d'obres, la posada en marxa de la pàgina web i s'ha començat amb la planificació i l'aplec de material per a la instal·lació del sistema de videovigilància i la modernització de l'enllumenat públic.

Serà en 2019, quan es duguin a terme el gruix de les actuacions per dotar les zones industrials de Xixona de les infraestructures i serveis que permetin situar-les entre les més modernes de la Comunitat Valenciana.

Més informació en IVACE

Comparteix:

Documents
No existeixen dades
Cercar