Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.
Les més visitades

Instrucció sobre la inclusió de les persones treballadores fixes discontínues en els ERTOs

En el DOGV de 23 d'abril s'ha publicat la INSTRUCCIÓ de 21 d’abril de 2020, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sobre la inclusió de les persones treballadores fixes discontínues en els expedients de regulació temporal d’ocupació previstos en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020:

A. Fixes discontínues cridades per l’empresa amb anterioritat a la data d’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, las quals s’han d’incloure en el ERTO amb caràcter ordinari.

B. Fixes discontínues no cridades amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, però que, amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’esmentada norma, haurien sigut cridades de no haver-se produït la crisi sanitària causada pel Covid-19. Quant a aquestes, l’empresa ha de fer la crida i la inclusió en la ERTO de la manera següent:
a) Les persones treballadores fixes discontínues la data habitual de les quals de crida siga anterior a la data d’efectes del ERTO, s’han d’incloure amb data d’efectes del ERTO.
b) Les persones treballadores fixes discontínues la data habitual de les quals de crida siga posterior a la data d’efectes del ERTO, s’han d’incloure utilitzant com a referència la data de crida de l’any 2019 o data d’alta de 2019, si són noves incorporacions.

C. Les persones treballadores fixes discontínues afectades per crida efectuada i interrompuda amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, s’han d’incloure en el ERTO amb data d’efectes des de la presentació d’aquest.

Comparteix:

Documents
No existeixen dades
Cercar