Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.
Les més visitades

Vespeta de l'ametler

El Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat Valenciana ha informat de l'existència de vespeta de l'ametler Eurytoma amygdali (Enderlein) a la Comunitat Valenciana. 

Encara que no hi ha constància de cap cas a Xixona, es recomana vigilar els cultius i avisar a l'ajuntament si es detectara. 

S'adjunta documentació explicativa sobre la vespeta i el seu tractament.

Comparteix:

Documents
Cercar